Jelentkezési információk

A nyelvvizsga díj visszaigénylése

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díja visszaigényelhető!

További részletekért látogassa meg a Magyar Államkincstár honlapját.

Jogszabály elolvasása.

A NYUFIG nyomtatványai itt tölthetőek le a visszaigényléshez.

Kizárólag sikeres complex akkreditált nyelvviszga igényelhető vissza. A visszaigényléshez a vizsgázó személyére kiállított számlákat be kell mutatni. A számlák igényléséhez, kérem alaposan olvassa át a jelentkezési és számlázási információkat.

 

Vizsgadíjak és időpontok

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

 

Komplex

Írásbeli

Szóbeli

Akkreditált nyelv - Angol, Német A2 18 500 Ft 11 500 Ft 11 500 Ft

Akkreditált nyelv - Angol, Német B1

25 500 Ft 15 500 Ft 15 500Ft
Akkreditált nyelv - Angol, Német B2 28 500 Ft 17 500 Ft 17 500 Ft
Akkreditált nyelv - Angol, Német C1 29 500 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft

Nem akkreditált nyelv - Olasz (B1, B2, C1)

22.500 Ft

13.500 Ft

13 500 Ft

 

Vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

Vizsgaidőszakok 2019-ben

Szint

Vizsgaidőpontok

Jelentkezési határidő

Február

Alap, Felső

február 08.

január 10.

Középfok

Február 09.

Április

Basic

április 12.

március 14.

Alapfok, Felsőfok

április 12.

Középfok

április 13

Június

Alapfok, Felsőfok

június 14.

május 16.

Középfok

június 15.

Október

Alapfok, Felsőfok

október 4.

szeptember 5.

Középfok

október 5.

December

Basic

december 6.

november 7.

Alapfok, Felsőfok

december 6.

Középfok

december 7.

Jelentkezés, befizetés és számlakiállítás menete

Ki jelentkezhet nyelvvizsgára?

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is.

Jelentkezni az alábbi módon lehet:

 • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon  a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának elektronikus, személyes, vagy postai eljuttatásával

A regisztrációt követően a vizsgázó e-mailben megkapja az adott vizsgára vonatkozó azonosítószámot (vizsgán használatos azonosító kód) és jelszót, amelyekkel eléri a Vizsgázói oldalát.  Később az azonosítószám és a jelszó segítségével az ECL admin felületén a „vizsgázói oldal” menüpont alatt tudja megtekinteni a személyes adatait, a vizsgaadatokat, a befizetésre vonatkozó információkat, valamint a vizsgaértesítőjét, amit a vizsga előtt kb. 8-10 nappal küldünk ki e-mailben. A vizsgaértesítőn szerepel a vizsgabeosztás a pontos helyszín és időpont feltüntetésével. Ezt az értesítőt a vizsgázónak magával kell hoznia a vizsgára, illetve személyigazolványt és szótárt is.A vizsgát követően 30 nappal szintén a vizsgázó oldalon tudja megtekinteni az elért eredményét.

Nyelvvizsgadíj befizetésének menete

A jelentkezés csak abban az esetben érvényes, ha a vizsgázó befizette a vizsga teljes díját. A vizsgadíjat kétfelé kell befizetni.

 • A jelentkező a vizsgadíj vizsgaközpontot megillető részét a Pécsi vizsgaközpontnak fizeti be, utalással vagy sárga csekken, mely a nyelviskolában kérhető. 
 • A vizsgahely (Nyelviskola) megillető részét a Nyelviskolának kell befizetni, személyesen vagy átutalással.

Pécsi Vizsgaközpont adatai:

Számlatulajdonos számlaszáma:  10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve + címe

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). Postai csekken történő befizetés esetén szintén fel kell tüntetni a közlemény rovatban a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét. Sárga csekk a Mária Valéria Nyelviskolában kérhető!
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

Mária Valéria Nyelviskola adatai:

Cím: 2500 Esztergom, Szent Tamás utca 11.
Duna Takarékszövetkezet - 58600575-11213419-00000000
Közlemény: Vizsgázó neve és telefonszáma

  Nyelviskolánk automatikusan ki fog állítani minden befizetésről számlát.  Utalás esetén kérjük a közlemény rovatban jelölje a vizsgázó nevét. Kérjük ne feledje , hogy a vizsgadíj visszaigényléséhez a számlára szüksége lesz. Utólag, számla javítása, módosítása intézményünknek nem áll módjában.

 

Akkreditált nyelvvizsga:

Vizsga típusa

Pécsi Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Mária Valéria Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Összesen:

Angol/Német A2  komplex vizsga

12 600 Ft 5900 Ft 18 500 Ft

Angol/Német A2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

7700 Ft 3800 Ft 11 500 Ft

Angol/Német B1 komplex vizsga

17 500 Ft 8000 Ft 25 500 Ft
Angol/Német B1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) 11 000 Ft  4500 Ft 15 500 Ft
Angol/Német B2 komplex vizsga 19 000 Ft 9 500 Ft 28 500 Ft
Angol/Német B2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) 12 000 Ft 5500 Ft 17 500 Ft
Angol/Német C1 komplex vizsga 19 500 Ft 10 000 Ft 29 500 Ft
Angol/Német C1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) 12 500 Ft 5500 Ft 18 000 Ft

 

Nem akkreditált nyelvvizsga:

Vizsga típusa

Pécsi Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Mária Valéria Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Összesen:

Olasz B1, B2, C1 komplex vizsga

bruttó 15500 Ft

bruttó 7000 Ft

22500 Ft

Olasz B1, B2, C1 résznyelvvizsga

(írásbeli vagy szóbeli)

bruttó 9700 Ft

bruttó 4000 Ft

13700 Ft

Olasz A2 komplex vizsga

bruttó 7400 Ft

bruttó 3100 Ft

10500 Ft

Olasz A2 résznyelvvizsga

(írásbeli vagy szóbeli)

bruttó 4500 Ft

bruttó 2000 Ft

6500 Ft

A vizsgára történő jelentkezés abban az esetben válik érvényessé, ha a jelentkező mind a Pécsi ECL vizsgaközpont, mind a Mária Valéria Nyelviskola vizsgahely részére befizette a vizsga teljes díját.

Mindkét befizetésről szóló bizonylatot, kérjük eljuttatni a Mária Valéria Nyelviskolába:

 • Átutalás esetén a bizonylatot személyesen vagy e-mailben ([email protected])
 • Sárga csekken történő befizetés esetén az eredeti szelvényt személyesen vagy postai úton.

Átutalás esetén a nyelviskola részére befizetett díjról  elekronikus számla kerül kiállításra. Az elektronikus számlát a jelentkezésen megadott e-mail címre fogja megkpani az utalás beérkezése után. Amennyiben Ön nem tud eelektronikus számlát befogadni kérem ezt e-mailben jelezze az [email protected] email címre.

Gyakorlati tudnivalók

ECL nyelvvizsga: Fontos tudnivalók vizsgázóknak

Az alábbiak a vizsga lebonyolítása és sikeressége érdekében rendkívül fontosak.
Kérjük, olvassa el őket figyelmesen!

 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Nyelvvizsga értesítőjét kérjük, feltétlenül hozza magával a vizsgára. Ellenőrizze a rajta szereplő személyes adatokat, és amennyiben hibát talál, kérjük, jelezze e-mail-ben legkésőbb a vizsga előtti napon.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • Hozza magával érvényes arcképes igazolványát (személyi igazolvány, útlevél). Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni. Diákigazolványt nem fogadunk el.
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag, a megoldáshoz szükséges eszközök, továbbá az érvényes arcképes igazolványa lehetnek.
 • Mobiltelefonját a vizsga teljes időtartama alatt tartsa kikapcsolva.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használata, vagy arra irányuló szándék, minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával legalább kettő kék vagy fekete tollat. Az írásbeli feladatlapokon kizárólag golyóstoll (kék vagy fekete színű) használata engedélyezett.
 • Az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár engedélyezett, kivétel tematikus szótár. Szótárt a Vizsgázónak kell magával hoznia, azt a vizsgahely nem biztosítja! Továbbá kézzel írott jegyzetek, szószedetek sem használhatók.
 • Hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi, nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes, vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a feladatlapon szereplő utasításokat és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kétsége lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el. A vizsgatermek közelében kérjük, ne hangoskodjon.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a teremfelügyelőnek, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését.
 • A vizsgaeredmények (szóbeli és írásbeli egyaránt) a vizsgát követő 30 nap múlva a vizsgakód és jelszó megadásával a Vizsgázói oldalon érhetők el. A Vizsgázói oldalra honlapunk (www.ecl.hu) Vizsgázói oldal menüpontjában léphet be.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt előreláthatólag az eredmények közzétételétől számított legkorábban 1 hónap múlva bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére.
 • A jelentkezési lapon (vagy on-line jelentkezéskor) rosszul megadott adatok miatt hibásan kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül lehet kérni. A hibás bizonyítvány újranyomtatásának eljárási díjairól a www.ecl.hu honlapon tájékozódhat. Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ az államilag elismert bizonyítványt csak abban az esetben gyártatja újra, ha a hiba a vizsgázó nevében van (ez alól kivétel, ha pl. a második keresztnév hiányzik). Minden más esetben ún. hatósági igazolást állít ki a Hivatal, amelyben helyesbíti a téves adatot. További részleteket ld.: www.nyak.hu, vagy www.ecl.hu Nyomtatványok Hibás bizonyítvány cseréje menüpont alatt.
 • A teljes vizsgaszabályzatot megtalálja a www.ecl.hu honlapon.

FONTOS: A Vizsgaszabályzatban és jelen Tudnivalókban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését!

Egyéb fontos információk

Halasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni. Ekkor a vizsgáját automatikusan a következő vizsgaidőpontra regisztráljuk.

Csak az a vizsgatípus halasztható, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett. Ha annak bármely részén megjelent, a halasztási kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

A halasztás menete:

 • a halasztást az erre rendszeresített nyomtatványon, és 3000 Ft halasztási díj befizetése ellenében lehet kérni;
 • kérelem és csekk beszerezhető az ECL vizsgahelyeken (rózsaszín csekkel történő befizetést nem áll módunkban elfogadni), illetve a formanyomtatvány itt letölthető és átutalással is fizethető a halasztás díja;
 • az átutaláshoz szükséges adatok a következők:
 • Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
  Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
  Közlemény: 150057 ECL halasztási díj
 • az eredeti kérelmet és a befizetést igazoló dokumentumot a vizsgát követő tíz napon belül kell eljuttatni arra a vizsgahelyre, ahol vizsgázott volna!

Kérelem kivételes eljárásra

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát és az itt letölthető űrlapot a választott vizsgahelyre. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

<<<< Kérelem letöltése >>>>

Felülvizsgálat

Felülvizsgálati kérelmét az itt letölthető nyomtatványon szíveskedjék legkésőbb az internetes eredményközlést követő tizenötödik napon eljuttatni az ECL központba postán/faxon és e-mailben az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: PTE Idegen Nyelvi Titkárság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
e-mail cím: [email protected]
fax: 72/501-629

Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postán értesítjük a kérelmezőt a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről.

Dokumentumok: