Jelentkezési információk

                                                                                                                                                  A nyelvvizsga díj visszaigénylése

Az első sikeres nyelvvizsga díja visszaigényelhető!

Kizárólag sikeres akkreditált nyelvviszga igényelhető vissza. A visszaigényléshez a vizsgázó személyére kiállított számlákat be kell mutatni. A számlák igényléséhez, kérem alaposan olvassa át a jelentkezési és számlázási információkat.

Jogszabály elolvasása.

A NYUFIG nyomtatványai itt tölthetőek le a visszaigényléshez.

                                                                                                              Vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

A 2023. ÉVI ECL VIZSGAIDŐPONTOK: https://ecl.hu/vizsgaidopontok-2023/

A 2023. ÉVI ECL PRÓBANYELVVIZSGA IDŐPONTOK:

 

 

Augusztus 12. (írásbeli és hallott szövegértés)

Október 14. (írásbeli és hallott szövegértés)

November 18. (írásbeli és hallott szövegértés)

Jelentkezési határidő: a vizsga előtt 1 héttel.                                         

A szóbeli vizsga időpontja megbeszélés szerint történik.

A próbanyelvvizsga díja 6000,- Ft

 

Ki jelentkezhet nyelvvizsgára?

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is.

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:

 • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon  a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának elektronikus feltöltésével a vizsgázói fiókban.

A regisztrációt követően a vizsgázó e-mailben megkapja az adott vizsgára vonatkozó azonosítószámot (vizsgán használatos azonosító kód). A vizsgázói fiókjában tudja megtekinteni a személyes adatait, a vizsgaadatokat, a befizetésre vonatkozó információkat, valamint a vizsgaértesítőjét, amit a vizsga előtt kb. 8-10 nappal küldünk ki e-mailben. A vizsgaértesítőn szerepel a vizsgabeosztás a pontos helyszín és időpont feltüntetésével. Ezt az értesítőt a vizsgázónak magával kell hoznia a vizsgára, illetve személyigazolványt és szótárt is. A vizsgát követően 30 nappal szintén a vizsgázó oldalon tudja megtekinteni az elért eredményét.

Nyelvvizsgadíj befizetésének menete

A vizsgadíj befizetéséről a vizsgázó a regisztrációt követően e-mailben kap információt.

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

Akkreditált nyelvvizsga:

Vizsga típusa

Pécsi Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Mária Valéria Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Összesen:

Angol/Német A2  komplex vizsga

21000 Ft

11500 Ft

32500 Ft

Angol/Német A2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

12600 Ft

7900 Ft

20500 Ft

Angol/Német B1 komplex vizsga

24500 Ft

13000 Ft

37500 Ft

Angol/Német B1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

14000 Ft

8500 Ft

22500 Ft

Angol/Német B2 komplex vizsga

28000 Ft

14500 Ft

42500 Ft

Angol/Német B2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

16100 Ft

9400 Ft

25500 Ft

Angol/Német C1 komplex vizsga

 31500 Ft

16000 Ft

47500 Ft

Angol/Német C1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

18200 Ft

10300 Ft

28500 Ft

A vizsgára történő jelentkezés abban az esetben válik érvényessé, ha a jelentkező mind a Pécsi ECL vizsgaközpont, mind a Mária Valéria Nyelviskola vizsgahely részére befizette a vizsga teljes díját.

Átutalás esetén a nyelviskola részére befizetett díjról számla kerül kiállításra. A számlát a jelentkezésen megadott e-mail címre fogja megkapni az utalás beérkezése után.

ECL nyelvvizsga: Fontos tudnivalók vizsgázóknak

Az alábbiak a vizsga lebonyolítása és sikeressége érdekében rendkívül fontosak.
Kérjük, olvassa el őket figyelmesen!

 • Ha a vizsga előtt, vagy akár a vizsga napjának reggelén az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit észleli magán, járványügyi megfontolásból megkérjük, hogy maradjon otthon és halassza el a vizsgát!
 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • Hozza magával érvényes arcképes igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél).Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni. Diákigazolványt nem fogadunk el.
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag, a megoldáshoz szükséges eszközök, továbbá az érvényes arcképes igazolványa lehetnek.
 • Mobiltelefonját a vizsga teljes időtartama alatt tartsa kikapcsolva.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használata, vagy arra irányuló szándék, minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával legalább kettő kék vagy fekete tollat. Az írásbeli feladatlapokon kizárólag golyóstoll (kék vagy fekete színű) használata engedélyezett.
 • Az íráskészség (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár engedélyezett, kivétel tematikus szótár. Szótárt a Vizsgázónak kell magával hoznia, azt a vizsgahely nem biztosítja! Továbbá kézzel írott jegyzetek, szószedetek sem használhatók.
 • Hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi, nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes, vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a feladatlapon szereplő utasításokat, és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kétsége lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el. A vizsgatermek közelében kérjük, ne hangoskodjon.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a teremfelügyelőnek, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését.
 • A vizsgaeredmények (szóbeli és írásbeli egyaránt) a vizsgát követő 30 nap múlva a Vizsgázói fiókjában érhetők el. A Vizsgázói fiókba honlapunkról (www.ecl.hu) léphet be.
 • Ügyfélszolgálatunknak nem áll módjában az eredményekről telefonon felvilágosítást adni.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt előreláthatólag az eredmények közzétételétől számított legkorábban 1 hónap múlva bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére.
 • A regisztrációkor rosszul megadott adatok miatt hibásan kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül lehet kérni. A hibás bizonyítvány újranyomtatásának eljárásáról és díjairól a www.ecl.hu honlapon tájékozódhat.
 • A teljes vizsgaszabályzatot megtalálja a www.ecl.hu honlapon.

FONTOS: A Vizsgaszabályzatban és jelen Tudnivalókban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését!

Egyéb fontos információk:

Halasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni. Ekkor a vizsgáját automatikusan a következő vizsgaidőpontra regisztráljuk.

Csak az a vizsgatípus halasztható, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett. Ha annak bármely részén megjelent, a halasztási kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A halasztási kérelem a Vizsgázói fiókban található elektronikus űrlap kitöltésével adható be, benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A halasztás díja: 6000 Ft, amit a Vizsgázói fiókból indítva, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az OTP SimplePay rendszerét használva.

Kérelem kivételes eljárásra

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. Bővebb információt a következő linken talál: https://ecl.hu/eselyegyenloseg/

Felülvizsgálat

A vizsgaeredmények felülvizsgálatát a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3), (3a) és (3b) pontja szabályozza. A vizsgázók az eredmények közlésétől számított 15 napon belül élhetnek felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem benyújtható a dolgozat megtekintésétől függetlenül is.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be:

 1. A vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.

 2. A vizsgázó kérheti az írásban teljesített vizsgadolgozatainak és szóbeli teljesítményének harmadik értékelő által történő újraértékelését. Az újraértékelés díjköteles. Az újraértékelés díja készségenként 4.500.- Ft.

Bővebb információ a következő oldalon érhető el: https://ecl.hu/felulvizsgalat/